Fortrydelsesformular

Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende.

Til:

Nanna Ask collage
Humlevænget 52
5800 Nyborg
Denmark
hej@nannaaskcollage.com

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Bestilt den (*) / modtaget den (*) ________ / ________ / ________

Forbrugerens navn ________________________________

Forbrugerens adresse

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Forbrugerens underskrift


________________________________

Dato
________ / ________ / ________